Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-venkov
Začátek dražby: 25.2.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 54.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitých věcech, a to: pozemku parc.č. 2058 - trvalý travní porost, o výměře 1.868 m2; a pozemku p.č. 2117 - trvalý travní porost, o výměře 4.981 m2; vše v k.ú. Příbram na Moravě, obec Příbram na Moravě, okres Brno-venkov.

Pozemek parc.č. 2058 je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek parc.č. 2117 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb