Kraj:Liberecký
Okres:Semily
Začátek dražby: 18.02.2020 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 279.227 Kč
Dokument k zobrazení: 1. S_Dražební vyhláška_elektronická dražba[signed]
2. Znalecký posudek 38_XX

Předmětem dražby jsou 3 parcely, které jsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 2,7022 ha. Dražené pozemky se nachází východně od Roprachtic u lokality mzv. Přívlacká strana jako součást roztříštěné pozemkové držby. Parcely jsou vylišitelné a částečně i stabilizované a dobře přístupné. Dle platného územního plánu není předpokládáno jiné využití a ani nejsou pozemky předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona.


Zpět na seznam dražeb