Kraj:Moravskoslezský
Okres:Nový Jičín
Začátek dražby: 06.02.2020 10:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 82.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 1679/9 - trvalý travní porost, pozemku, p.č. 1681/4- ostatní plocha, pozemku p.č. 1682/4- trvalý travní porost, pozemku p.č. 1696/13- trvalý travní porost a pozemku p.č. 1771/11- trvalý travní porost, vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín, okres Nový Jičín.

Pozemky p.č. 1679/9, p.č. 1681/4, p.č. 1682/4 a p.č. 1696/13 jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a netvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 1771/11 je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dle platného územního plánu obce Nový Jičín jsou pozemky vedeny takto:

- p.č. 1679/9 - „zemědělské pozemky“- p.č. 1681/4 - „zeleň přírodního charakteru“

- p.č. 1682/4 - „zemědělské pozemky“

- p.č. 1696/13 - „zemědělské pozemky“

- p.č. 1771/11 - „zemědělské pozemky“

Informace byly získány z územního plánu obce Nový Jičín, který je dohledatelný na www stránkách obce Nový Jičín.


Zpět na seznam dražeb