Kraj:Zlínský
Okres:Vsetín
Začátek dražby: 13.2.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 506.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu bytové jednotky č. 1810/37 v budově č.p. 1810, v obci Vsetín, na pozemku p.č. 5768, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6609 a listu vlastnictví č. 4286, vše v k.ú. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, která se nachází v X. nadzemním podlaží panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s deseti nadzemními podlažími na ulici Jasenická. Objekt je vybaven osobním výtahem. Dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1964. V roce 2008 byl pořízen nový výtah. Přibližně v roce 2009 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena oprava střešní krytiny a výměna původních oken za nová.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Zpět na seznam dražeb