Kraj:Moravskoslezský
Okres:Opava
Začátek dražby: 11.2.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 91.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/9 k nemovitým věcem, a to: pozemku p.č. 488/19 - orná půda, o výměře 39.853 m2; pozemku p.č. 505/48 - orná půda, o výměře 6.490 m2; pozemku p.č. 505/94 - orná půda, o výměře 1.050 m2; a pozemku p.č. 505/95 - orná půda, o výměře 2.150 m2; vše v k.ú. Sudice, obec Sudice, okres Opava.

Pozemek p.č. 488/19 je situován ve východní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky p.č. 505/48, p.č. 505/94 a p.č. 505/95 jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Sudice jsou pozemky vedeny jako "plochy zemědělské - orná půda."


Zpět na seznam dražeb