Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Začátek dražby: 6.2.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 20.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 k nemovitým věcem, a to: pozemku p.č. 285 - orná půda, o výměře 3.125 m2; a pozemku p.č. 300 - orná půda, o výměře 3.058 m2, vše v k.ú. Velké Těšany, obec Bařice-Velké Těšany, okres Kroměříž, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří funkční celek. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemku p.č. 300 se nachází trasa nadzemního vedení. Dle platného územního plánu obce Bařice-Velké Těšany jsou pozemky zahrnuty v plochách: pozemek p.č. 285 jako „Z plochy zemědělské (stav)“ pozemek p.č. 300 z části o výměře cca 1.750 m2 jako „BI - bydlení individuální (návrh)“ a z části o výměře cca 1.308 m2 jako „Z plochy zemědělské (stav)." Dle sdělení starostky obce Bařice-Velké Těšany nebylo na výše uvedený pozemek p.č. 300, který se z části nachází v návrhových plochách pro bydlení, vydáno žádné rozhodnutí (územní).


Zpět na seznam dražeb