Kraj:Pardubický
Okres:Ústí nad Orlicí
Začátek dražby: 30.1.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 7.120 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na nemovitých věcech, a to: pozemku parc.č. 1043 - lesní pozemek, o výměře 4.448 m2, a pozemku parc.č. 1104/1 - lesní pozemek, o výměře 807 m2, vše v k.ú. Česká Rybná u Žamberka, obec Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí. Pozemky se nachází severně od obce Česká Rybná jako součást výběžku do polí z komplexu lesa. Parcely jsou vylišitelné a částečné i stabilizované a dobře přístupné. Na pozemcích se nachází lesní porost viz znalecký posudek.


Zpět na seznam dražeb