Kraj:Královehradecký
Okres:Hradec Králové
Začátek dražby: 4.2.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 956.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p.č. 444/49 - orná půda, o výměře 4.217 m2, v k.ú. Holohlavy, obec Holohlavy, okres Hradec Králové, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Holohlavy. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Dle informací ČSÚ v obci Holohlavy je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Holohlavy je pozemek zahrnut v plochách změn jako: „BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské“. Ke dni ocenění nebylo na výše uvedený pozemek v plochách změn vydáno platné územní rozhodnutí.


Zpět na seznam dražeb