Kraj:Středočeský
Okres:Nymburk
Začátek dražby: 29.1.2020 v 13:30 hod.
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 30.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1187 - orná půda, o výměře 11.697 m2, v k.ú. Sány, obec Sány, okres Nymburk, který je situován v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněném pozemku p.č. 1215 - orná půda, který je ve vlastnictví: Obec Sány, 9. května 16, 289 06 Sány. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb