Kraj:Olomoucký
Okres:Šumperk
Začátek dražby: 28.1.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 25.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/16 k nemovitým věcem, a to pozemku p.č. 447/5 - orná půda, o výměře 6.217 m2, a pozemku p.č. 452/1 - ostatní plocha, o výměře 113 m2, vše LV č. 133 v k.ú. Rájec u Zábřeha, obec Rájec, okres Šumperk, které jsou situovány v centrální části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 452/1 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb