Kraj:Středočeský
Okres:Benešov
Začátek dražby: 16.01.2020
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 1.847.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu přízemního, pravděpodobně zděného a podsklepeného (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinného domu s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Miličín, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese: Miličín 260, 257 86 Miličín. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V průběhu životnosti objektu byla pravděpodobně provedena rekonstrukce fasády objektu a výměna střešní krytiny. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbou objektu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou.

Za rodinným domem, vlevo (pohled z přístupové komunikace), je situován jednoduchý, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou šindelem, vedle kterého je dále vpravo situována přízemní, pravděpodobně zděná garáž s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Na tuto dále vpravo navazuje přízemní, pravděpodobně zděná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále vpravo navazuje jednoduchý, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou.


Zpět na seznam dražeb