Kraj:Moravskoslezský
Okres:Ostrava
Začátek dražby: 09.01.2020
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 15.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 na přízemní, zděné, nepodsklepené garáži pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části Přívoz, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Pozemek pod stavbou, p.č. St. 1220 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu. Předmět ocenění leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci. Dle informací ČSÚ je ve městě Ostrava možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 55 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).


Zpět na seznam dražeb