Kraj:Vysočina
Okres:Havlíčkův Brod
Začátek dražby: 16.1.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 65.747 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o zrušení elektronické dražby

Jedná se o dražbu pozemku parc.č. 272/5 - lesní pozemek, o výměře 1.670 m2, parc.č. 272/21 - lesní pozemek, o výměře 3.028 m2, a parc.č. 272/25 - lesní pozemek, o výměře 781 m2. Pozemky se nachází severně od obce Břevnice jako okrajové parcely komplexu lesa s návazností na drobný vodní tok. Pozemky jsou v terénu poměrně dobře identifikovatelné a dobře přístupné. Na pozemcích se nachází lesní porost, viz znalecký posudek.


Zpět na seznam dražeb