Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-město
Začátek dražby: 19.12.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 5.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu podílu o velikosti id. 1/24 na pozemku parc.č. 942/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 76 m2, který se nachází v k.ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město.


Zpět na seznam dražeb