Kraj:Moravskoslezský
Okres:Opava
Začátek dražby: 19.12.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 2.226.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o zrušení elektronické dražby

Jedná se o dražbu přízemního, zděného, nepodsklepený rodinného domu s využitým podkrovím pod sedlovou střechou, a dále podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 2565/7, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 86 m2, na kterém se nachází uvedený rodinný dům, a dále pozemku parc.č. 2565/6, druh pozemku: zahrada, o velikosti 229 m2. Objekt se nachází na adrese ulice Nad Nádražím č.p. 1411, 747 14 Ludgeřovice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle účastníka místního šetření přes 10 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.


Zpět na seznam dražeb