Kraj:Středočeský kraj
Okres:Mladá Boleslav
Začátek dražby: 11.12.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 293.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku p.č. 100/1 - orná půda, pozemku p.č. 114 - orná půda, pozemku p.č. 218/4 - orná půda pozemku p.č. 218/7 - orná půda, pozemku p.č. 228/14 - orná půda a pozemku p.č. 356/31 - vodní plocha, vše v k.ú. Bechov, obec Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav. Pozemky p.č. 100/1 a p.č. 114 jsou situovány v západní části katastrálního území, tvoří funkční celek a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci. Pozemky p.č. 218/4, p.č. 218/7, p.č. 228/14 a p.č. 356/31 jsou situovány v západní části katastrálního území, tvoří funkční celek a jsou přístupné po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb