Kraj:Moravskoslezský kraj
Okres:Bruntál
Začátek dražby: 10.12.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 11.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/15 k pozemku p.č. 531/18 - orná půda, v k.ú. a obci Úvalno, okres Bruntál, který je situován v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb