Kraj:Jihočeský kraj
Okres:Český Krumlov
Začátek dražby: 28.11.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 216.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 k nemovité věci - objektu č.p. 9 - rod. dům, příslušející k části obce Horní Planá, na pozemku p.č. 251 (LV č. 1990), v k.ú. a obci Horní Planá, okres Český Krumlov. Část I. nadzemního podlaží výše uvedeného objektu je využíváno ke komerčním účelům (pohostinství se sociálním zázemím). Jedná se o částečně podsklepený objekt ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, centrální části obce Horní Planá, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní, na adrese Náměstí 9. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem ocenění ani dražby. Přístup k objektu je po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku ve vlastnictví Jihočeského kraje, a přes pozemek ve vlastnictví Města Horní Planá. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod.

Vnitřní dispozice objektu:

- I. nadzemní podlaží: komerční prostory pohostinství se sociálním zázemím

- II. nadzemní podlaží: BJ o velikosti 5+kk s kompletním sociálním zařízením.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 100 roků, v průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 2005 byly opraveny fasádní omítky. V roce 2013 byla provedena výměna oken a klempířských konstrukcí. Za objektem se nachází vedlejší stavba ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: kamenné schody do objektu, přípojky IS.


Zpět na seznam dražeb