Kraj:Královehradecký
Okres:Jičín
Začátek dražby: 20.11.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 411.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitých věcech sestávající z pozemku pozemku p.č. 9/12 - ovocný sad, o výměře 2.584 m2; pozemku p.č. 117/1 - trvalý travní porost, o výměře 154 m2; pozemku p.č. 117/3 - trvalý travní porost, o výměře 3.643 m2; pozemku p.č. 119/1 - ostatní plocha, o výměře 381 m2; pozemku p.č. 119/2 - ostatní plocha, o výměře 989 m2; pozemku p.č. 119/3 - ostatní plocha, o výměře 669 m2; pozemku p.č. 120/2 - orná půda, o výměře 767 m2; pozemku p.č. 120/10 - orná půda, o výměře 15.611 m2; pozemku p.č. 120/18 - orná půda, o výměře 2.827 m2; pozemku p.č. 120/23 - orná půda, o výměře 1.588 m2; pozemku p.č. 227/9 - trvalý travní porost, o výměře 5.650 m2; pozemku p.č. 227/10 - trvalý travní porost, o výměře 1.032 m2; pozemku p.č. 235/60 - orná půda, o výměře 6.723 m2; pozemku p.č. 261/51 - orná půda, o výměře 1.464 m2; vše v k.ú. Zelenecká Lhota, obec Zelenecká Lhota, okres Jičín.

Pozemky p.č. 9/12, p.č. 117/1, p.č. 117/3, p.č. 119/1, p.č. 119/2, p.č. 119/3, p.č. 120/2, p.č. 120/10, p.č. 120/18 a p.č. 120/23 jsou situovány v jižní části obce Zelenecká Lhota, tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Zpevněná komunikace se nachází cca 40 m od předmětu ocenění. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 227/9, p.č. 227/10 a p.č. 235/60 jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 261/51 je situovaný v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb