Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Začátek dražby: 14.11.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 536.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 49/2 v budově č.p. 49, příslušející k části obce Rudlice, na pozemku p.č. St. 54/1 (LV č. 10002), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 1/2, v obci Rudlice, okres Znojmo, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, částečně podsklepeného, netypového, objektu bydlení celkem s jedním nadzemním podlažím. Objekt je napojen na elektro, žumpu a studnu, která je ve vlastnictví státu. V obci Rudlice je dále možné napojení na veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1969. V průběhu životnosti byla provedena z části výměna původních oken za nová.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Bytové jednotce 3+1 odpovídá de facto užívání jedné poloviny objektu bydlení č.p. 49.


Zpět na seznam dražeb