Kraj:Jihomoravský
Okres:Hodonín
Začátek dražby: 15.10.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 12670
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/30 pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 960/5, pozemku (PK) p.č. 960/6 a pozemku (PK) p.č. 2614, vše v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, obec Nová Lhota, okres Hodonín. Pozemky (PK) p.č. 960/5 a (PK) p.č. 960/6 jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území, tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek (PK) p.č. 2614 je situován v severní části katastrálního území a je přístupný po nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb