Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Začátek dražby: 5.11.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 203.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1118 - ovocný sad, o výměře 3.819 m2, v k.ú. Zlámanka, obec Kroměříž, okres Kroměříž, který je situován v jižní části katastrálního území. Dle platného územního plánu města Kroměříž je pozemek veden takto: p.č. 1118 - „plochy užitkové zeleně - sady, zahrady.“


Zpět na seznam dražeb