Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-venkov
Začátek dražby: 21.8.2024 10:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 387.683 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/18 na nemovitých věcech, a to pozemku parc.č. 1026 - orná půda, o výměře 23.950 m2, parc.č. 1413 - orná půda, o výměře 21.300 m2, parc.č. 1565 - orná půda, o výměře 1.403 m2, parc.č. 1566 - lesní pozemek, o výměře 1.279 m2, parc.č. 1567 - lesní pozemek, o výměře 148 m2, a parc.č. 1568 - orná půda, o výměře 4.150 m2, vše v k.ú. a obci Branišovice, okres Brno-venkov.

Dražené pozemky se nacházejí po různu v katastrálním území, kdy parc.č. 1026se nachází v lánu zemědělsky obdělávané půdy severně od vlastního území obce, parc.č. 143 se nachází v lánu zemědělsky obdělávané půdy jihovýchodně od vlastního území obce a pozemky parc.č. 1565, parc.č. 1566, parc.č. 1567 a parc.č. 1568 jsou ve stejné lokalitě, částečně na sebe navazují, jsou z části v ploše zemědělsky obdělávané půdy a z části v ploše větrolamu či remízku, který plochu zemědělsky obdělávanou rozděluje.


Zpět na seznam dražeb