Kraj:Jihomoravský
Okres:Hodonín
Začátek dražby: 27.8.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 40.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/18 k nemovitým věcem, a to pozemku parc.č. 3141/17 - ostatní plocha, o výměře 12 m2, parc.č. 6617/574 - orná půda, o výměře 109 m2, parc.č. 6617/634 - orná půda, o výměře 95 m2, parc.č. 6645/65 - orná půda, o výměře 3.046 m2, parc.č. 7359/274 - orná půda, o výměře 3.242 m2, parc.č. 7359/276 - orná půda, o výměře 3.324 m2, parc.č. 7381/33 - ovocný sad, o výměře 2.416 m2, parc.č. 7383/442 - orná půda, o výměře 2.155 m2, parc.č. 7404/145 - orná půda, o výměře 1.097 m2, parc.č. 7406/28 - ostatní plocha, o výměře 49 m2, a parc.č. 10916/141 - orná půda, o výměře 4.139 m2, vše v k.ú. Strážnice na Moravě, obec Strážnice, okres Hodonín.

Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Bližší specifikace pozemků je patrná ze znaleckého posudku.


Zpět na seznam dražeb