Kraj:Středočeský
Okres:Praha-západ
Začátek dražby: 22.8.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 63.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/20 na přízemním, zděném, pravděpodobně nepodsklepeném RD pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Studené 82, 254 01 Jílové u Prahy - Studené. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Ve městě Jílové u Prahy se nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.

Původní stáří objektu je dle dostupných materiálů přes 85 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu.


Zpět na seznam dražeb