Kraj:Ústecký
Okres:Chomutov
Začátek dražby: 21.8.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 53.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku parc.č. 3820/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 307 m2, v k.ú. a obci Jirkov, okres Chomutov, který je situován ve vnitřní, zastavěné části města Jirkov. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Dle platného územního plánu města Jirkov je pozemek zahrnut v plochách jako: „OV - plochy občanské vybavenosti“.

Na pozemku stojí stavba: Jirkov, č.p. 1422, tech. vyb, LV 880, která je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem dražby.


Zpět na seznam dražeb