Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Začátek dražby: 15.08.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 16.087 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek 1
2. Znalecký posudek 2
3. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3397/1 - lesní pozemek, p.č. 3397/2 - trvalý travní porost, p.č. 3398 - lesní pozemek, p.č. 3401 - lesní pozemek a pozemku p.č. 3407/10 - ostatní plocha, vše v k.ú. Halenkovice, obec Halenkovice, okres Zlín, které jsou situovány v odlehlé severozápadní části obce Halenkovice, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci ve vlastnictví jiných subjektů. Na pozemku p.č. 3397/2 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a na pozemku p.č. 3407/10 se nachází těleso zpevněné komunikace. 


Zpět na seznam dražeb