Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-město
Začátek dražby: 1.8.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 713.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na přízemním, zděném rodinném domě pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese U Křivé borovice 213/1, 635 00 Brno - Bystrc. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na IS: elektro. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou.


Zpět na seznam dražeb