Kraj:Středočeský
Okres:Kolín
Začátek dražby: 25.7.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 36.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Opravné usnesení

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/28 k nemovitým věcem sestávající z pozemku parc.č. 507 - orná půda, o výměře 13.488 m2, a pozemku parc.č. 683 - orná půda, o výměře 633 m2, vše v k.ú. Chotouchov, obec Kořenice, okres Kolín, které jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb