Kraj:Středočeský
Okres:Praha-západ
Začátek dražby: 23.7.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 395.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o zrušení elektronické dražby

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na přízemním, zděném objektu rodinné rekreace pod mírnou pultovou střechou. Objekt se nachází na adrese Hvozdnice č.ev. 126, 252 05 Hvozdnice. Pozemek pod částí stavby parc.č. 128/20 je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem dražby. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci a přes pozemek parc.č. 556/6, který je předmětem této dražby a přes pozemek parc.č. 556/5, který není předmětem této dražby (přístup není právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 400 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na IS: elektro.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 30 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl povinného o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. St. 340 - zastavená plocha a nádvoří, o velikosti 69 m2 (na pozemku stojí stavba: Hvozdnice, č.e. 126), parc.č. 556/6 - orná půda, o výměře 4.705 m2, a parc.č. 594/5 - trvalý travní porost, o výměře 224 m2, vše v k.ú. a obci Hvozdnice, okres Praha-západ.


Zpět na seznam dražeb