Kraj:Jihomoravský
Okres:Vyškov
Začátek dražby: 18.7.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 24.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o zrušení elektronické dražby

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 6404 - zahrada, o výměře 906 m2, v k.ú. a obci Letonice, okres Vyškov. Pozemek se nachází cca 800 m severně od okraje zastavěné části obce Letonice. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Na travnatém pozemku se nacházejí ovocné porosty. Pozemek je svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc.č. 6406, který je ve vlastnictví obce. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha sadů, drobné držby a zahrad.


Zpět na seznam dražeb