Kraj:Středočeský
Okres:Praha-západ
Začátek dražby: 17.7.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 2.226.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na zděném, podsklepeném RD se dvěma NP pod valbovou střechou. Objekt se nachází na adrese U Silnice 23, 252 31 Všenory. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, a přes pozemek parc.č. 60/3 - zahrada, který je rovněž předmětem dražby, a přes pozemek parc.č. 60/1 - zahrada, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně zajištěn věcným břemenem). Dle informací ČSÚ se v obci nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.


Zpět na seznam dražeb