Kraj:Moravskoslezský
Okres:Ostrava-město
Začátek dražby: 22.5.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 10.440.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odročení elektronické dražby

Jedná se o dražbu pozemku parc.č. 757/53 - ostatní plocha, o výměře 3.967 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu se skutečným přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku parc.č. 757/8 (ve vlastnictví statutárního města Ostrava) a dále po zpevněné komunikaci na pozemcích parc.č. 757/5 a parc.č. 757/3 (ve vlastnictví jiného subjektu), skutečný přístup tak není po právní stránce zajištěn. Teoretickou možností přístupu jsou kromě výše uvedeného pozemky parc.č. 736/17, parc.č. 736/38 a parc.č. 736/8 (ve vlastnictví statutárního města Ostrava).

Dle informací ČSÚ ve městě Ostrava se nachází tyto OS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu je pozemek zahrnut v plochách jako: „Občanské vybavení“.


Zpět na seznam dražeb