Kraj:Olomoucký
Okres:Prostějov
Začátek dražby: 19.12.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 93.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/10 k pozemku parc.č. 867 - orná půda, o výměře 11.691 m2, a pozemku parc.č. 916 - orná půda, o výměře 31.745 m2, vše v k.ú. a obci Vícov, okres Prostějov. Pozemek parc.č. 867 je situován v západní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci, zemědělsky obdělávaný a součástí zemědělských honů. Pozemek parc.č. 916 je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci, zemědělsky obdělávaný a součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb