Kraj:Olomoucký
Okres:Šumperk
Začátek dražby: 20.12.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 393.300 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku st. 88/2, pozemku p.č. 168/1 - ostatní plocha, pozemku p.č. 169/6 - ostatní plocha, pozemku p.č. 439/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 466/6 ostatní plocha, pozemku p.č. 466/8 - ostatní plocha, pozemku p.č. 466/9 - ostatní plocha, pozemku p.č. 466/10 - ostatní plocha, pozemku p.č. 478/6 - ostatní plocha, pozemku p.č. 478/7 - ostatní plocha, pozemku p.č. 495/6 - ostatní plocha, pozemku p.č. 840/15 - ostatní plocha a pozemku p.č. 840/16 - ostatní plocha, vše v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město, okres Šumperk.

Pozemek p.č. St. 88/2 je situován ve sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky p.č. 194/12 - trvalý travní porost a p.č. 194/4 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Při místním šetření bylo zjištěno, že objekt č.e. 22 - rod. rekreace již neexistuje a dále, že na části pozemku se nachází část vedlejší stavby, která je ve vlastnictví jiného subjektu.

Pozemky p.č. 168/1 a p.č. 169/6 jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci. Při místním šetření bylo zjištěno, že na části pozemku p.č. 168/1 se nachází těleso zpevněné komunikace. Dále bylo zjištěno, že na části pozemku p.č. 168/1 se nachází dřeviny okrasného charakteru. Pozemek p.č. 169/6 tvoří krajnici zpevněné komunikace.

Pozemky p.č. 439/2, p.č. 466/6, p.č. 466/8, p.č. 466/9, p.č. 478/6 a p.č. 478/7 jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo
zjištěno, že na části pozemku p.č. 439/2 se nachází částečně zpevněná plocha štěrková. Pozemky p.č. 466/10 a p.č. 495/6 jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 840/15 a p.č. 840/16 jsou situovány v centrální části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemky tvoří krajnici nezpevněné komunikace.


Zpět na seznam dražeb